XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THỰC ĐƠN 1

170  Bia Hà Nội 12000
171  04 Bia Heineken - 02 lon nước ngọt 90000
172  04 Bia Hà Nội - 02 lon nước ngọt 60000
173  Nước ngọt 10000
174  Vang đỏ Pháp/ Chi lê 450000
175  Vodka Men to 90000
176

THỰC ĐƠN 1

170  Bia Hà Nội 12000
171  04 Bia Heineken - 02 lon nước ngọt 90000
172  04 Bia Hà Nội - 02 lon nước ngọt 60000
173  Nước ngọt 10000
174  Vang đỏ Pháp/ Chi lê 450000
175  Vodka Men to 90000
176  Vodka men nhỏ

THỰC ĐƠN 1

170  Bia Hà Nội 12000
171  04 Bia Heineken - 02 lon nước ngọt 90000
172  04 Bia Hà Nội - 02 lon nước ngọt 60000
173  Nước ngọt 10000
174  Vang đỏ Pháp/ Chi lê 450000
175  Vodka Men to 90000
176  Vodka men nhỏ

 

 

XEM THÊM THỰC ĐƠN  TẠI ĐÂY

 Hotline: 0386.091.000